Lovas önismereti-vezetőfejlesztő tréning

Monty Roberts neve Magyarországon is sokak számára ismert, de maga a Monty Roberts módszer kevésbé. A módszer a lovak saját, belső kommunikációjának alkalmazására épít. A lovak nyelve, az „EQUUS” segítségével a ló és ember között rendkívül pontos és árnyalt kommunikáció jön létre, ennek eredménye pedig az elképzelhető legbensőségesebb és legbékésebb kapcsolat és együttműködés. Ez a Csatlakozással (Join-Up) kezdődik, amellyel létrejön a bizalom a ló és az ember között.

Mikor először találkoztunk a módszerrel egy izgalmas felismerés fogalmazódott meg bennünk: ennek a módszernek az ismerete és alkalmazása kiváló hatékonyságú eszköz lehet minden olyan ember számára, aki munkája során kommunikációjával embereket motivál, inspirál különböző célok elérésére, feladatok teljesítésére.

A módszer lényege, hogy a lovakat nem a hagyományosan és széleskörűen alkalmazott büntetés – jutalmazás módszerrel motiválják az együttműködésre, feladatok teljesítésére, hanem erőszakmentes kommunikációval, mely a lovak saját, Monty Roberts által EQUUS-nak elnevezett nyelvén folyik.

Tapasztalatból tudjuk, és számos kutatás támasztja alá, hogy az igazán hiteles és eredményes vezetők értenek és beszélnek az emberek nyelvén, kommunikációjukkal, önazonos viselkedésükkel képesek a munkatársaikat inspirálni és belső motivációjukra építeni.

Milyen tapasztalatokat szereznek a résztvevők a tréning során?

Az emberek képesek arra, hogy mást mondjanak, mint amit gondolnak, vagy amit a testbeszédük mutat, például azért, mert nem akarnak minket megbántani. A lovak ilyet nem tudnak. A tréning során a lovak által olyan direkt, őszinte visszajelzést kapunk szavaink, testbeszédünk, tetteink összhangjáról, a hitelességünkről, amelyet emberektől csak nagyon erős bizalmi kapcsolatban várhatunk.

A tréning során alapfokú nyelvvizsgát teszünk a lovak által beszélt EQUUS-ból és alkalmazzuk azt a gyakorlatban. A gyakorlati alkalmazás segít megtapasztalni az erőszakmentes, bizalmon alapuló kommunikáció erejét.

Lovas élmény tréningünkre azokat várjuk, akiknek fontos személyiségük fejlődése és azért tettekre is képesek, nyitottak az új élményekre és szívesen töltődnek fel természetes környezetben.